Slide Slide Slide Slide Slide

 

واحد 38 تهران

واحد 38 تهران یبیبیبیبی

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 38 تهران

مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 38 تهران

100

متن خود را وارد کنید

قبولی در دانشگاه علمی کاربردی واحد 38 = علمی شو # کاربردی شو# معافیت سربازی تحصیل آسان، بدون کنکور جذب بازار کار

دریافت وام دانشجویی

⭕️ آغاز ثبت نام وام دانشجویی صندوق رفاه ✅ بر اساس اعلام صندوق رفاه دانشجویان، زمان ثبت تقاضاي وام شهريه توسط دانشجويان در پورتال دانشجويي صندوق رفاه به آدرس bp.swf.ir از 23 مهر ماه 1401 آغاز می گردد. ?دانشجويان متقاضي و واجد شرايط می بایست نسبت به ثبت تقاضاي خود در سامانه مذكور در بازه […]

خوش آمدی غریبه! این یک متن نمونه برای جعبه تبلیغات خارق العاده شماست! این متن رو به سلیقه خودت تغییر بده!