مطالب توسط modir

کنسلی کلاس های روز پنج شنبه 3 آذرماه

قابل توجه دانشجویان محترم با توجه به اعلام اساتید دانشگاه، کلاس روزپنج شنبه 3آذرماه کلیه کلاس های استاد آقای ملکوتی نیا، خانم نشاط دوست برگزار نخواهد شد. کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

کنسلی کلاس های روز جمعه 4 آذر ماه

قابل توجه دانشجویان محترم با توجه به اعلام اساتید دانشگاه، کلاس روزجمعه 4آذرماه  کلاس استاد خانم صبوری و استاد خانم هاشمی ساعت 14-16 برگزار نخواهد شد. کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

دریافت وام دانشجویی

⭕️ آغاز ثبت نام وام دانشجویی صندوق رفاه ✅ بر اساس اعلام صندوق رفاه دانشجویان، زمان ثبت تقاضاي وام شهريه توسط دانشجويان در پورتال دانشجويي صندوق رفاه به آدرس bp.swf.ir از 23 مهر ماه 1401 آغاز می گردد. 🔰دانشجويان متقاضي و واجد شرايط می بایست نسبت به ثبت تقاضاي خود در سامانه مذكور در بازه […]