شرایط دریافت گواهی فارغ التحصیلی

 

1- حضور شخص دانشجو در مرکز (اصل مدرک فقط به دانشجو تحویل داده می شود)

2- به همراه داشتن یک تمبر  10000ریالی از بانک ملی ایران

3-به همراه داشتن اصل کارت دانشجویی دوره ی کاردانی و یا کارشناسی