لطفا پیغام خود را به ایمیل زیر ارسال فرمایید. 


ریاست مرکز آقای ایرج ایمانی

 imani.iraj@yahoo.com


معاون مرکز آقای سید کمال الدين هاديان

moavenat.uast38@gmail.com