قابل توجه دانشجویان واحد علمی و کاربردی فرهنگ و هنر واحد 38

 


با توجه به بخشنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی،

دانشجویانی که تاکنون اقدام به واریز 15%

حق نظارت خود ننموده اند تا قبل از شروع امتحانات

پایان ترم نسبت به پرداخت خود اقدام فرمایید.