اطلاع رسانی سازمان تامین اجتماعی در خصوص بیمه دانشجویی

اطلاع رسانی در خصوص بیمه تامین اجتماعی
سازمان تامین اجتماعی در طرح بیمه دانشجویی را به عنوان طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی اعلام می دارد
دانشجویان علاقمند جهت هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این طرح بزرگ می توانند با اقای محمد رضا آفتابی رئیس اداره تبلیغات و انتشارات این اداره با شماره تماس 09121236278 تماس حاصل نمایید.
آدرس وب سایت تامین اجتماعی
www.tamin.ir/html/item3222