اخبار دانشگاه

قابل توجه تمامی عزیزانی که قصد ثبت نام در مرکز علمی کاربردی واحد ۳۸ در مقطع کاردانی و کارشناسی را دارند، تا تاریخ 13 آذر ۹۸، می توانند با مدارک خود به مرکز مراجعه کنند.

جهت ثبت نام مقطع کاردانی :
شناسنامه
کارت ملی
۶قطعه عکس۴*۳
اصل مدرک دیپلم

جهت ثبت نام در مقطع کارشناسی:
شناسنامه
کارت ملی
۶قطعه عکس ۴*۳
اصل مدرک مقطع کاردانی

دسامبر 1, 2019

تکمیل ظرفیت مهرماه 98 تا تاریخ 13 آذر تمدید شد

قابل توجه تمامی عزیزانی که قصد ثبت نام در مرکز علمی کاربردی واحد ۳۸ در مقطع کاردانی و کارشناسی را دارند، تا تاریخ 13 آذر ۹۸، […]
سپتامبر 19, 2019
نوامبر 12, 2018

نحوه انتخاب واحد دانشجویان در سامانه هم آوا