به نام خالق هستي

سوابق حرفه اي و تحصيلي

تحصيلات :

ـ ديپلم گرافيك از هنرستان هنرهاي تجسمي پسران كرمانشاه 1372 .

ـ ليسانس عكاسي از دانشكده ي هنرهاي زيبا دانشگاه تهران 1378 .

ـ فوق ليسانس گرافيك از دانشگاه هنر تهران 1381 .

مسؤوليت ها و فعاليت هاي فرهنگي و هنري :

ـ فعاليت حرفه يي در زمينه ي گرافيك و عكاسي از 1368 تا كنون .

ـ عضو هيأت امناء و نايب رييس انجمن هنرهاي تجسمي استان كرمانشاه از 1378 تا 1380 .

– عضو كميته ي علمي ـ تخصصي گرافيك دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي از 1383 تا 1385 .

ـ عضو شوراي تخصصي گروه گرافيك دانشگاه سوره از 1385 تا 1390 .

ـ مشاور اجرايي و محتوايي اولين جشنواره ي خاطرات تلخ و شيرين زندگي دانشجويي – تهران 1386 .

ـ عضو هيأت مؤسس انجمن عکاسان كرمانشاه 1386 .

ـ عضو هيأت امناء و نايب رييس انجمن عکاسان استان كرمانشاه از 1387 تا 1389.

ـ عضو شوراي برگزاري و دبير نمايشگاه اولين جشنواره ي گرافيک دانشگاه سوره – 1386 .

ـ عضو شوراي برگزاري و دبير نمايشگاه دومين جشنواره ي گرافيک دانشگاه سوره – 1387 .

ـ عضو شوراي تخصصي گروه گرافيك دانشگاه آزاد واحد امارات متحده ی عربی از 1392 تا 1394 .

– مدیر گروه عکاسی مرکز علمی کاربردی واحد 38 – از مهر 1392 تا کنون.

ـ دبير چهارمین جشنواره ي عکس قاب های بهشتی – 1395 .

– مدیر گروه کارشناسی ارشد عکاسی دانشگاه سوره – از مهر 1395 تا کنون.

داوري هـا :

ـ يادواره ي 8 سال دفاع مقدس ( يادمان شهيد آويني ) كرمانشاه 1376

ـ جشنواره ي ايرانگردي ، مجتمع فرهنگي ـ تفريحي ارم 1378

ـ جشنواره ي نگارش 1001 بسم الله – حوزه ي هنري 1382 .

ـ جشنواره ي نگارش 1001 بسم الله – حوزه ي هنري – 1383  .

ـ جشنواره ي نگارش 1001 بسم الله – حوزه ي هنري – 1384 .

ـ جشنواره ي حکمت مطهر 1386 .

ـ اولين جشنواره ي خاطرات تلخ و شيرين زندگي دانشجويي 1386 .

ـ دومين جشنواره ي گرافيک دانشگاه سوره واحد تهران 1387

ـ دومين جشنواره ي ملي دانشجويي دختران آفتاب – دانشگاه هنر 1387

ـ هفتمين جشنواره ي ملي هنري ادبي قرآني دانشجويان کشور 1387

ـ دومین جشنواره ي خاطرات تلخ و شيرين زندگي دانشجويي 1388 .

ـ دومین جشنواره ی هنری دانشجویان پزشکی سراسر کشور- مشهد 1389.

– پانزدهمین جشنواره ی سراسری هنر و ادبیات دینی دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف آباد 1389 .

– شانزدهمین جشنواره ی سراسری هنر و ادبیات دینی دانشگاه آزاد اسلامی – سنندج 1390.

ـ سومین جشنواره ی هنری دانشجویان پزشکی سراسر کشور- گرگان 1390.

ـ اولین سوگواره ی عکس عاشورایی دانشگاه سوره 1390 .

ـ چهارمین جشنواره ی هنری دانشجویان پزشکی سراسر کشور- کرمان 1391 .

– هجدهمین جشنواره ی سراسری هنر و ادبیات دینی دانشگاه آزاد اسلامی – علی آباد کتول 1392 .

– نوزدهمین جشنواره ی سراسری هنر و ادبیات دینی دانشگاه آزاد اسلامی – شیراز 1393 .

ـ هفتمین جشنواره ی هنری دانشجویان پزشکی سراسر کشور – شیراز 1394.

سـوابـق نمايشگاهي :

– شركت در بيش از 30 نمايشگاه و جشنواره ي هنري در زمينه ي گرافيك ، عكاسي و نقاشي از 1365 تا كنون از جمله :

ـ دومين مسابقات هنري دهه ي فجر در رشته ي نقاشي و طراحي – كرمانشاه 1365 .

ـ دومین جشنواره ي هنرهاي تجسمي جوانان سراسر كشور – سمنان 1368 .

ـ چهارمین جشنواره ي هنرهاي تجسمي جوانان سراسر كشورـ همدان 1370 .

ـ ششمین جشنواره ي هنرهاي تجسمي جوانان سراسر كشور- يزد 1372 .

ـ چهارمین جشنواره ي منطقه يي سينماي جوانان ايران – كرمانشاه 1374 .

ـ دومين جشنواره ي دوسالانه ي دانشجويان سراسر كشور – موزه ي هنرهاي معاصر تهران 1374 .

ـ سيزدهمين جشنواره ي سراسري سينماي جوانان ايران – فرهنگسراي ورزش تهران 1375  .

ـ پنجمین جشنواره ي منطقه يي سينماي جوانان ايران ـ اهواز 1375 .

ـ ششمین جشنواره ي منطقه يي سينماي جوانان ايران ـ زاهدان 1376 .

– جشنواره ی نماز و نیایش به روایت دوربین – اراک 1376

ـ نمايشگاه گروهي عكس ( گروه 7 ) با موضوع معماري – نگارخانه ي طراحان آزاد تهران 1381 .

ـ نمايشگاه گرافيك استادان و دانشجويان دانشگاه سوره واحد تهران – فرهنگسراي ورزش 1382  .

ـ نمايشگاه نقاشي معاصر جهان اسلام – مركز فرهنگي هنري صبا 1383  .

ـ نمايشگاه گروهي عكس ( گروه 20 ) با موضوع نوروز – نگارخانه ي لاله تهران 1385 .

ـ نمايشگاه گروه ي عكس ( گروه روژ آوا ) با موضوع منطقه ي کردنشين ايران – نگارخانه ي نيکول تهران ـ 1386  .

ـ اولين جشنواره ي گرافيک دانشگاه سوره واحد تهران – 1386 .

ـ صدمين نمايشگاه خانه ي عكاسان ايران با موضوع 100 عکاس ، 100 سلف پرتره – خانه ي عكاسان ايران 1386  .

ـ نمايشگاه 72 عکاس ، 72 عكس با موضوع عاشوراييان – خانه ي عكاسان ايران 1386  .

ـ نمايشگاه ، 33 عكس ، 33 عکاس عضو انجمن عکاسان کرمانشاه – کرمانشاه 1389  .

– هفته ی فرهنگی کرمانشاه – فرهنگسرای نیاوران 1390  .

– مکتب سوره ( نمایشگاه آثار هنری استادان دانشگاه سوره ) موزه ی امام علی – تهران 1392 .


جـوايـز :

ـ برنده ي جايزه ي اول دومين مسابقات هنري دهه ي فجر در رشته ي نقاشي و طراحي ( كرمانشاه 1365 ) .
ـ برنده ي جايزه ي اول دومين جشنواره ي منطقه يي سينماي جوانان ايران ( كرمانشاه 1374 ) .
ـ برنده ي جايزه ي دوم دومين جشنواره ي منطقه يي سينماي جوانان ايران ( كرمانشاه 1374 ) .
ـ برنده ي جايزه ي اول ششمين جشنواره ي منطقه يي سينماي جوانان ايران ( زاهدان 1376 ) .
ـ برنده ي جايزه ي دوم دومين جشنواره ي نگارش 1001 بسم الله ( دانشگاه سوره واحد تهران 1382 ) .
ـ برنده ي جايزه ي اول مسابقه ي اميد و انتظار / گنبد نيلوفري ( حوزه ي هنري تهران 1382 ) .
ـ نامزد جايزه ي بخش طراحي پوستر در ششمين جشنواره ي سراسري تئاتر بانوان ( تهران 1386 ) .

ـ برنده ي جايزه ي سوم مسابقه ی نقد و بررسی فیلم خوابم میاد ؛ از سوی گروه سایت های پرشین بلاگ ( 1391 ).

مقاله :

ـ فصلنامه ی عکاسی ، شماره ی 3 ـ عنوان : عکاسان ناعکاس ـ 1395 .

سخنرانی :

ـ پنجمین همایش ده روز با عکاسان ، خانه ی هنرمندان ـ عنوان : طراحی صحنه در عکاسی ـ 1395 .

سـوابـق تدريس :

ـ تدريس گرافيك و عكاسي در هنرستان هنرهاي تجسمي پسران كرمانشاه از 1376 تا 1378 .
ـ تدريس گرافيك و عكاسي در انجمن سينماي جوان از 1376 تا 1380 .
ـ تدريس در دانشگاه های سوره واحد تهران ، الزهراء ، گیلان ، شـريعتي ، رجايي و آزاد از 1378 تا کنون .
ـ تدريس در مراكز علمي ـ كاربردي از 1379 تا كنون .

ـ تدريس در مؤسسه ی آموزش عالی آزاد آرمان از 1389 تا كنون .

ـ دانشگاه سوره – از 1378 تا کنون ( جوان ترین مدرس به مدت دو سال ـ استاد نمونه سه مرتبه ).

ـ دانشگاه الزهراء – 1387 و 1390 ( دو نیمسال ).

ـ دانشگاه گیلان – 1390 ( دو نیمسال ).

ـ دانشگاه شـريعتي – از 1384 تا 1390 .

ـ دانشگاه رجايي – 1386 ( دو نیمسال ).

ـ دانشگاه علم و فرهنگ – 1390 ( یک نیمسال ).

ـ دانشگاه آزاد واحد تهـران مرکز – 1380 و 1381 ( سه نیمسال ).

– دانشگاه آزاد واحد تهـران شرق – از 1384 تا 1386.

– هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد صحنه ـ 1386

– دانشگاه پیام نور واحد تهـران شرق – از 1390 تا 1393.

– دانشگاه آزاد واحد کشور امارات متحده ی عربی – از 1391 تا 1394.

– مراكز علمي ـ كاربردي – از 1379 تا كنون .

– هنرستان هنرهاي تجسمي پسران كرمانشاه از 1376 تا 1378 .

– انجمن سينماي جوان از 1376 تا 1380 .

ـ مؤسسه ی آموزش عالی آزاد آرمان از 1389 تا 1394 .