به نام خالق هستي

سوابق حرفه اي و تحصيلي

 

متولد تهران سال 1337 ، فارق التحصیل گرافیک مطبوعات، عکاسی، از سال 1359 وارد

مطبوعات شدند و از سال 1364 با استفاده از محضر استاد معصومی به شاخه عکاسی تبلیغاتی

 صنعتی پرداختند. از خرداد 1359 نزد استادهای خبرگزاری ایرنا یک دوره آموزشی روزنامه نگاری

 را فراگرفته و به عنوان عکاس خبری و خبرنگار با مطبوعات مشغول فعالیت شدند.

از سال 1373 آموزش عکاسی را سرلوحه کار خود قرار داده و در خانه روزنامه نگاران جوان

و سایر مراکز آموزش عالی کشور و موسسات به تدریس آموزش عکاسی پرداختند که تا کنون در داخل و خارج کشور 10نمایشگاه انفرادی و بیش از 100 نمایشگاه گروهی ، داوری بسیاری از جشنواره ها و مسابقات کشوری و دبیری جشنواره مطبوعات کشور طی 3 دوره و رئیس هیئت مدیره انجمن بخش عکس عکاسان مطبوعات کشور، موسس و هیئت مدیر انجمن عکاسان تبلیغات صنعتی، عضو هیئت مدیره انجمن عکاسان تهران و عضو انجمن روزنامه نگاران مسلمان.