به نام خالق هستي

سوابق حرفه اي و تحصيلي


­سال تولد 1364

 لیسانس: حقوق

دانشگاه: شهید بهشتی ( 1386 – 1382 )

رتبه در كنكور سراسری كارشناسی: 47 سراسری

فوق لیسانس: حقوق بشر

دانشگاه: شهید بهشتی ( 1389 – 1386 )

دانشجوی ممتاز دانشکده حقوق و منتخب دفتر استعداد

درخشان دانشگاه شهید بهشتی در سال 1390 .

دکترای تخصصی حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی.

سوابق کاری :

 1. مشاور حقوقی مؤسسه مالی و اعتباری فردوسی قرارداد با معاونت مالی مؤسسه از سال 1390

2 . مشاور حقوقی مؤسسه مالی و اعتباری مهر ؛ از سال 1389

3 . وکالت در بیش از یکصد و پنجاه پرونده حقوقی و کیفری

سوابق آموزشی:

 1. تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرقدس (دروس حقوق اداری، حقوق بین الملل، حقوق مدنی، حقوق تجارت 1390 تاکنون )
 2. تدریس در دانشگاه پیام نور، واحد شهرقدس ( دروس حقوق جزای عمومی، حقوق بین الملل عمومی و حقوق اساسی 1386 1388) 3. تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی خانه کارگر شهرقدس ( دروس آئین دادرسی مدنی، حقوق کسب و کار، قانون نظام صنفی جمهوری اسلامی ایران، جرائم صنفی 1390 تاکنون)
 3. تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی پگاه از 1391 – 1394
 4. تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی ایران خودرو 1393 – 1395
 5. تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی مهرکام پارس 1393 – 1395

سوابق عضو یت در مجامع علمی: ( به ترتیب تقدم تاریخ) :

 1. عضویت در مركز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشكی، دانشگاه شهید بهشتی( 1382 تا كنون)
 2. عضویت در كرسی و مرکز حقوق بشر، صلح و دموكراسی یونسكو ( 1382 تا كنون)
 3. عضویت در كمیسیون حقوق اسلامی ( 1388 تاکنون)
 4. ناظر طرح پژوهشی “مصلحت در حقوق کیفری ایران”، شورای پژوهشی مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1388 .
 5. عضو طرح پژوهشی “نظارت بر مؤسسات پزشکی”، مركزتحقیقات اخلاق و حقوق پزشكی، دانشگاه شهید بهشتی، 1388 .
 6. عضو کمیته علمی و مدیر پروژه حقوق بین الملل و تطبیقی همایش ملی و میان رشته ای” جنسیت مضاعف؛ انسان دوگانه، یگانگی انسانیت”، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی1390

سوابق شركت در هما یش ها و كنفرانس ها ی علمی:

 1. شركت در كنگره داخلی “نقش دیوان بین المللی دادگستری در تحول و توسعه حقوق بین الملل” ( 1386)
 2. شركت و ارائه مقاله در دومین كنگره بین المللی حقوق پزشکی، “حقوق بشر و ایدز”، شهر كرد ( 1387 ) و کسب مقام بهترین مقاله ارائه شده در همایش
 3. شرکت و ارائه مقاله و سخنرانی در سومین کنگره بین المللی حقوق پزشکی، “حقوق بیمار”، جزیره کیش ( 1389) شرکت در سمینار داخلی ” حقوق بین المللی بشردوستانه عرفی ” دانشگاه تهران (1386)
 4. كسب رتبه نخست مسابقات دادگاه مجازی یادواره هانری دونان، كمیته بین المللی صلیب سرخ و راهیابی به مرحله نهایی ( 1388)
 5. کسب عنوان “دانشجوی نخبه شهرستان های استان تهران”، همایش تجلیل از نخبگان، شهرستان قدس (1389 )
 6. شركت در دومین سمینار داخلی “دموكراسی: نسبیت یا جهان شمولی؟ “، گروه صلح كرسی حقوق بشر، صلح و دموكراسی ( 1388)

8 . شركت در كنگره بین المللی “حقوق بشر و محیط زیست”،كرسی حقوق بشر، صلح و دموكراسی و برنامه عمران ملل متحد (UNDP) ( 1388)

9 . شركت و ارائه مقاله در نخستین همایش ملی “حق حیات؛ با تأكید بر حق حیات كودك” ( 1388 )                                                                 10 . شركت در همایش داخلی “خلع سلاح و كنترل تسلیحات”، كرسی حقوق بشر، صلح و دموكراسی یونسكو ( 1388)

11 . شركت در همایش داخلی “حق بر صلح”، مجمع جهانی صلح اسلامی و كرسی حقوق بشر، صلح و دموكراسی یونسكو ( 1388)

12 . شرکت و ارائه مقاله در همایش ملی “گردشگری دینی”، آستان قدس رضوی”(1390)

13 . شرکت و ارائه مقاله و سخنرانی در نخستین همایش ملی و میان رشته ای ” جنسیت مضاعف؛ انسان دوگانه، یگانگی انسانیت”، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی؛ 1390

14 . صیانت از کرامت انسانی در « شرکت در همایش ملی کمیسیون حقوق بشر اسلامی؛ ؛» اندیشه حقوقی اسلامی (1391 )                                       15 . شرکت در همایش “امر به معروف و نهی از منکر و حقوق بشر”؛ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)؛ پائیز (1391)

16 . شرکت در همایش ” حقوق عمومی در قرآن کریم”، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکودانشگاه شهید بهشتی، آبان (1391)

17 . شرکت در همایش ” پژوهش در نظام عدالت کیفری؛ فرصتها و چالشها”؛ سازمان قضائی نیروهای مسلح؛ 1391سوابق پژوهشی

الف) کتاب :

 1. ” مجازاتهای سازمان ملل متحد و حاکمیت قانون”، ترجمه و تالیف کتاب حقوق بین الملل، انتشارات کمبریج، تحت نظارت و راهنمایی جناب آقای دکتر هدایت الله فلسفی؛ (1390 )

ب) مقالات چاپ شده:

 1. “مبتلایان به ایدز؛ شهروندانی مجازی با حقوقی نمادین”؛ مجله حقوق پزشكی، مرکزتحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، شماره پنجم ( 1387 ) 3. ” قرائتی بزه دیده مدار از الگوهای توانبخشی از منظر بزهدیدگی ناتوانان”، مجله حقوق پزشكی، مرکزتحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، شماره یازدهم (1388 )
 2. ” كودك؛ تندیسی فراموش شده از تابوی ایدز “، مجله داور، دانشگاه شهید بهشتی، 1390

ج) مقالات پذیرفته شده و در نوبت چاپ:

5.”وضعیت اضطراری و حقوق قابل تخطی در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر “؛ مجله حقوقی دادگستری.

 1. ” فقر؛ حلقه مفقودۀ میان سلامت عمومی و حقوق بشر”؛ مجله حقوق پزشکی.
 2. ” بیوتروریسم؛ خطری خاموش در بزنگاه سلامت عمومی”؛ مجله حقوق پزشکی.
 3. “حق بر ازدواج و توالد؛ رویکردی حقوق بشر مدار به حقوق مبتلایان به ایدز بر ازدواج و تولید نسل”؛ مجله حقوقی دادگستری.
 4. ” جهانشمولی هویت جنسی از منظر اصول و موازین حقوق بشر؛ واکاوی در فراز و فرودهای اصول یوگیاکارتا”، ویژه نامه مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

د) مقالات در نوبت داوری:

 1. ” نگاهی به ساز و کارهای منطقه ای حقوق بشر در دنیای عرب؛ منشور عربی حقوق بشر”، مجله حقوقی دادگستری.
 2. ” رویه پلیس و رعایت حقوق بشر”، مجله داور، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
 3. ” حق بر مسکن کافی در آفریقای جنوبی؛ رویکرد دادگاههای آفریقایی به کوچ اجباری”؛ مجله حقوقی پژوهش حقوق و سیاست.