به نام خالق هستي

سوابق حرفه اي و تحصيلي

 

3 

سوابق تحصيلي:

– سال 1367 لیسانس هنرهای سنتی از دانشگاه الزهرا

– استاد رسمی دانشگاه فنی و حرفه ای (دانشکده فنی دختران شریعتی تهران)

سوابق كاري:

 • نویسنده و مجری برنامه های رادیو از سال 58 تا 63 برنامه رهاورد انقلاب کودک کشاورز
 • مسئول واحد اجرایی طرح کاد اداره آموزش و پرورش گرگان
 • مدیر و معاون دبستان
 • مدیر دبیرستان طرح کاد دختران گرگان
 • مربی تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از سال 59 تا 62
 • مربی تربیتی اداره منطقه 3 تهران
 • مدیر دبیرستان نرگس منطقه 3
 • دبیر هنر مدرسه ی راهنمایی شاهد منطقه 1
 • دبیر هنر مدرسه شاهد منطقه 6 تقوی پیشگان
 • عضو و نماینده ی دانشجویان در کمیته انضباتی دانشگاه الزهرا بمدت 4 سال
 • مدیر گروه رشته ی صنایع دستی دانشگاه الزهرا
 • تدریس در دانشکده ی هنر الزهرا بمدت 8 ترم
 • تدریس در دانشکده ی تربیت دبیر فنی شریعتی از سال 69 تاکنون ادامه دارد
 • استاد راهنمای دانشجویان رشته طراحی دوخت از سال 74 و استاد راهنمای دانشجویان شاهد 74 تا 84
 • مدیر گروه رشته ی کاردانی طراحی دوخت از سال 74 تاکنون ادامه دارد
 • استاد نمونه ی دانشکده ی فنی شریعتی 3 دوره
 • تدریس در دانشگاه پیام نور و دانشگاه علمی و کاربردی سوره رشته طراحی دوخت
 • مسئول امور پایان نامه های دانشجویان کارشناسی طراحی پارچه و لباس

دوره های آموزشی کوتاه مدت

 • خیاطی و سوزن دوزی
 • تاریخ هنر دانشکده فنی شریعتی
 • طراحی دانشکده فنی شریعتی
 • تربیت تکنسین کار آفرین ” کالج کلمبو”  دفتر مدارس عالی
 • کار آفرینی دفتر مدارس عالی
 • چاپ باتیک + تاپسری “سازمان اکو” دانشگاه الزهرا
 • شبکه ارتباطات در خانواده دانشگاه اصفهان
 • راهنمایی بیش از 50 پایان نامه دانشجویان کارشناسی رشته های طراحی و دوخت و طراحی پارچه و لباس از سال 70
 • شرکت در کنگره شیخ بهایی و ارائه مقاله
 • سخنرانی و شرکت در نشست های تخصصی نمایشگاه بین المللی هنر نبوی
 • پژوهشگر برتر در هفته پژوهش دانشگاه فنی و حرفه ای شریعتی
 • هیئت اجرایی 3 دوره جشنواره لباس آماتیس دانشگاه فنی شریعتی
 • عضو هیئت تحریریه سایت تخصصی زنان و دختران (به دخت) بخش مد و لباس
 • برگزاری 2 دوره سخنرانی در دانشکده فنی شریعتی در رابطه با فرهنگ ، هنر و پوشاک مردم تاجیکستان
 • اجرای کارگاه آموزشی در جشنواره مد و لباس آبان 91 در تالار وحدت
 • گواهی شرکت در جشنواره مد و لباس استان گلستان گرگان بهمن 91
 • سخنرانی در جشنواره مد و لباس فجر 91