به نام خالق هستی

سوابق حرفه ای و تحصيلی

 

6 

سوابق كاری:

– تدریس زبان انگلیسی برای دانشجویان دوره های کاربری و راهبری

– تدریس زبان انگلیسی کامپیوتر برای دانشجویان IT و داوطلبان آزمونهای MCSE ,MCSD,A+ و …

– تدریس زبان انگلیسی فنی کتاب NETWORKING ESSENTIALS

 

تالیف :

 • کتاب زبان تخصصی رایانه (1) برای دانش آموزان شاخه کار دانش (وزارت آموزش و پرورش)

English for computer science (1)

 • کتاب زبان تخصصی رایانه (2) برای دانش آموزان شاخه کار دانش (وزارت آموزش و پرورش)
 • English for computer science (2)
 • کتاب زبان تخصصی پزشکی (3) پرسشهای چهار گزینه ای ویژه آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری (phd)

Mcqs English for medical science (3)

 • انگلیسی پیشرفته برای دانشجویان IT

Advanced English for it student

 • دستور زبان انگلیسی برای دانشگاه و مراکز آموزش عالی

English language grammar for university student

 • زبان انگلیسی عمومی ویژه آزمونهای کاردانی به کارشناسی

Mcqs general English for b.s&b.a exams

 

ترجمه:

 • آموزش گام به گام outlook 2000

Microsoft outlook 2002 step by step

 • آموزش گام به گام outlook 2000

Microsoft outlook 2002 step by step

 • تجارت الکترونیکی

The e-commerce book building the e-empire

 • اصول و مفاهیم فناوری اطلاعات

 Computing concept

 • آموزش گام به گام انیمیشن و کارتون سازی در flash

Macromedia flash animation & cartooning a creating guide

 • آموزش windows xp  مایکروسافت   

Microsoft windows xp delux edition

 • خود آموز windows xp حرفه ای

How to do everything with Microsoft windows xp professional

 • همکاری در ترجمه آموزش گام به گام windows me millennium edition

Microsoft windows me step by step millennium edition

 • خودآموز سریع internet 2001

How to use Microsoft windows

 • همکاری در ترجمه کتاب آموزش گام به گام internet explorer 5.0 مایکروسافت

Microsoft internet explorer 5.0 step by step

 • همکاری در ترجمه کتاب آموزش سریع internet explorer مایکروسافت

How to use Microsoft internet explorer

 

 • زمین سیاره زیبای ما

Our beautiful planet the earth

 • همکاری در ترجمه کتاب آموزش گام به گام power point 2000

 

 • Microsoft power point 2000 step by step

 

 • آفرینش بازیهای کامپیوتری بدون نیاز به برنامه نویسی

Awesome game creation no programming required