قابل توجه تمامی عزیزانی که قصد ثبت نام در مرکز علمی کاربردی واحد ۳۸ در مقطع کاردانی و کارشناسی را دارند ، تا تاریخ ۱۰ آذر ۹۸، می توانند با مدارک خود به مرکز مراجعه کنند.

جهت ثبت نام مقطع کاردانی :
شناسنامه
کارت ملی
۶قطعه عکس۴*۳
اصل مدرک دیپلم

جهت ثبت نام در مقطع کارشناسی:
شناسنامه
کارت ملی
۶قطعه عکس ۴*۳
اصل مدرک مقطع کاردانی