کنسلی کلاس های روز پنج شنبه 3 آذرماه

قابل توجه دانشجویان محترم

با توجه به اعلام اساتید دانشگاه، کلاس روزپنج شنبه 3آذرماه کلیه کلاس های استاد آقای ملکوتی نیا، خانم نشاط دوست برگزار نخواهد شد.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.