کنسلی کلاس های روز جمعه 4 آذر ماه

قابل توجه دانشجویان محترم

با توجه به اعلام اساتید دانشگاه، کلاس روزجمعه 4آذرماه  کلاس استاد خانم صبوری و استاد خانم هاشمی ساعت 14-16 برگزار نخواهد شد.

کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.