📣 اطلاعیه بسیار مهم

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

🔴 مانور اجباری آزمون متمرکز🔴
(۳۰تیر ماه ساعت ۸ صبح لغایت
۱مرداد ماه ساعت ۲۴)

دانشجویان عزیز، قبل از شروع آزمون های متمرکز، امکان دسترسی به سامانه آزمون با شرکت در مانور اجباری آزمون جهت امور زیر فراهم گردیده است:

🔴 آشنایی با نحوه برگزاری از طریق راهمنایی موجود در سامانه
🔴 رفع خطا یا موانع و محدویت های احتمالی آموزشی
🔴 ایجاد رمز عبور در سامانه
بررسی و تایید مشخصات فردی و آموزشی
🔴 شبیه سازی آزمون( پاسخگویی به سوالات و نظرسنحی)

✅ نکته حائز اهمیت
🔴 چنانچه دانشجو در مانور اجباری شرکت نکرده و نسبت به تایید مشخصات فردی و آزمونی در سامانه اقدام نکند، امکان شرکت در آزمون را نخواهد داشت و غایب محسوب خواهد شد.

دیدگاه ها بسته شده است