📣 اطلاعیه بسیار مهم
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

دانشجویان عزیز
با توجه به بخشنامه دانشگاه جامع مبنی بر لغو ترم تابستان و ممنوعیت در ارائه دروس عمومی بدلیل وضعیت ناپایدار و خطرات ناشی از شیوع ویروس کرونا، به اطلاع می رسد؛

🔴 در تابستان صرفا دروس کارورزی و معرفی به استاد ارائه خواهد شد.🔴

دانشحویان توجه داشته باشند؛
نگذراندن دروس کارورزی در تابستان موجب محدویت در اخذ تعداد واحد های درسی در نیمسال های آتی و افزایش سنوات تحصیلی خواهد شد.

دیدگاه ها بسته شده است