تشکیل کلاس های دانشگاه از روز 17 خرداد 1399

اطلاعیه بسیار مهم

قابل توجه دانشجویان گرامی

با توجه به بخشنامه دانشگاه جامع، تمامی کلاس های دانشگاه
* به استثنای دروس عمومی و مهارت مشترک *
 از روز شنبه مورخ 17 خرداد 1399، به صورت حضوری تشکیل می گردد.
حضور دانشجویان طبق برنامه کلاسی در جلسات درس الزامی می باشد.

(هنگام حضور در مرکز و شرکت در کلاس ها استفاده از ماسک و دستکش الزامی می باشد)

دیدگاه ها بسته شده است