تست خبرنامه

سامانه پیامکی 100000038 جهت هرگونه ارتباط با مرکز راه اندازی شده است.
برای فعال کردن پیامک های تبلیغاتی کافیست از خطوط همراه اول عدد 2 را به شماره 8999 و برای خطوط ایرانسل عدد 1 را به 5005 ارسال نمایید.
هدف این مرکز ارتقاء سطح علمی و فرهنگی دانشجویان با استفاده از اساتید مجرب و امکانات آموزشی و کمک آموزشی و رفاهی و ایجاد فضائی پر نشاط و با انگیزه با مشارکت دانشجویان عزیز می باشد.
سامانه پیامکی 100000038 جهت هرگونه ارتباط با مرکز راه اندازی شده است.
برای فعال کردن پیامک های تبلیغاتی کافیست از خطوط همراه اول عدد 2 را به شماره 8999 و برای خطوط ایرانسل عدد 1 را به 5005 ارسال نمایید.
هدف این مرکز ارتقاء سطح علمی و فرهنگی دانشجویان با استفاده از اساتید مجرب و امکانات آموزشی و کمک آموزشی و رفاهی و ایجاد فضائی پر نشاط و با انگیزه با مشارکت دانشجویان عزیز می باشد.