ارتباط با ریاست مرکز

 لطفا پیغام خود را به ایمیل زیر ارسال فرمایید. 

 

ریاست مرکز آقای ایرج ایمانی

 imani.iraj@yahoo.com

 

 

معاون مرکز آقای سید محمد جواد  لاری

moavenat.uast38@gmail.com